1769 1103 1426 1687 1175 1085 1873 1027 1052 1390 1688 1114 1959 1585 1834 1666 1900 1714 1462 1419 1014 1081 1679 1766 1219 1428 1039 1232 1565 โรงพยาบาลแม่ระมาด | โรงพยาบาลแม่ระมาด
เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์


#
1 9 ธ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปจำนวน 72 รายการโดยวิธีขายทอดตลาด
2 1 ธ.ค. 2565 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่ใช่ในราชการต่อไป จำนวน 72 รายการ ปีงบประมาณ 2565
3 11 พ.ค. 2565 ประกาศเปิดรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ,พนง.ช่วยเหลือคนไข้, จพ.เภสัชกรรม
4 25 เม.ย. 2565 ประกาศรับสมัครพพยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 พฤษภาคม 2565
5 25 เม.ย. 2565 ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มิถุนายน 2565
6 28 ก.พ. 2565 ประกาศรับสมัคร พนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์) 010365
7 24 ก.พ. 2565 ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 ตำแหน่ง 23/2/65-15/3/65
8 20 ม.ค. 2565 ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 ตำแหน่ง
9 10 ม.ค. 2565 ประกาศรับสมัคร นักโภชนาการ 1 ตำแหน่ง
10 5 ม.ค. 2565 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ปีงบประมาณ 2565
11 29 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปจำนวน 5 รายการ 44 ชิ้น โดยวิธีขายทอดตลาด
12 27 ธ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตำแแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 ตำแหน่ง
13 27 ธ.ค. 2564 ประกาศขายทอดตลอด ปีงบประมาณ 2564
14 23 ธ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
15 23 พ.ย. 2564 ประกาศรับสมัครผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
16 21 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตกรรม
17 11 ต.ค. 2564 ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยทัตกรรม
18 31 ส.ค. 2564 เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลแม่ระมาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
19 13 ส.ค. 2564 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถ)
20 2 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
21 30 ก.ค. 2564 ประกาศ ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
22 30 ก.ค. 2564 ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
23 14 ก.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
24 14 ก.ค. 2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
25 7 เม.ย. 2564 ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข 2564
26 1 เม.ย. 2564 ระเบียบบ้านพักโรงพยาบาลแม่ระมาด
27 20 ม.ค. 2564 เรื่อง ประกาศ-ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ-รถยนต์ 4WD ดับเบิ้ลแค๊ป 1 คันปีงบประมาณ 2564
28 11 ม.ค. 2564 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
29 6 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปจำนวน 5 รายการ 44 ชิ้น โดยวิธีขายทอดตลาด
30 28 ธ.ค. 2563 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 5 ราย 44 ชิ้น
31 23 ธ.ค. 2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) อาคาร คสล. 3 ชั้น แบบเลขที่ 9555 พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลแม่ระมาด ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอาคาร
32 14 ก.ย. 2563 ช่องทางการรับบริจาค
↑ TOP