เข้าสู่ระบบ

EB 25 มาตรการ กลไก การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


15 มี.ค. 2563

คลิกที่นี่ 1. มาตรการ กลไก การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่ 2 รายงานการประชุม

คลิกที่นี่ 3 รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ไตรมาส3)

คลิกที่นี่ 4  รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ไตรมาส4)15 มี.ค. 2563 (โดย : กรรณิการ์ ตุ้ยขม)


↑ TOP