เข้าสู่ระบบ

EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน


15 มี.ค. 2563

คลิกที่นี่ 1. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

คลิกที่นี่ 2. หลักฐานการประชุม15 มี.ค. 2563 (โดย : กรรณิการ์ ตุ้ยขม)


↑ TOP