เข้าสู่ระบบ

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการข้อร้องเรียน


15 มี.ค. 2563

คลิกที่นี่1  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการข้อร้องเรียน

คลิกที่นี่2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการข้อร้องเรียนไตรมาส415 มี.ค. 2563 (โดย : กรรณิการ์ ตุ้ยขม)


↑ TOP